ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Процедури по ЗОП


Обществена поръчка с предмет
Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим на обект-Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, гр. Плевен, ул. “Васил Левски“ № 155


Заповед за Обществена поръчка - 07.11.2019
Решение за обявление - 07.11.2019
Обявление - 07.11.2019
Покана - 07.11.2019
Техническа спецификация
Техническ предложение / Образец 1/
Ценово предложение / Образец 2/
Проект на договор
Декларация


Протокол 1 - 13.12.2019
Съобщение - 13.12.2019


Протокол 2 - 20.12.2019Съобщение промяна дата отваряне на оферти


КОНТАКТ


Информация за връзка

ул. Васил Левски, 155
5800 Плевен, България

info@theatre-pleven.bg

+359 64 848 053

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ

Длъжностно лице по защита на личните данни - адвокат Петко Георгиев Петков, тел. 0899 434 643 и 068 600 511, e-mail: petkov.bg@abv.bg