ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Процедури по ЗОП


Обществена поръчка: „Продажба на билети на ДКТ „Иван Радоев - Плевен” и организиране на представления
Обявление за поръчка - 25.04.2019
Решение за откриване на процедура - 25.04.2019
Предмет на поръчката
Проекто-договор
Указания
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10

Прекратяване на ПР - 11.06.2019
Заповед ПР - 11.06.2019

КОНТАКТ


Информация за връзка

ул. Васил Левски, 155
5800 Плевен, България

info@theatre-pleven.bg

+359 64 848 053

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ

Длъжностно лице по защита на личните данни - адвокат Петко Георгиев Петков, тел. 0899 434 643 и 068 600 511, e-mail: petkov.bg@abv.bg